اره فلکه یا همان اره نواری یکی از دستگاه‌های رایج و اصلی در صنایع چوب (نجاری، مبلمان و …) هست.

اره فلکه ایرانی در اندازه، اسم و کاربردهای مختلف وجود دارد. اره فلکه ای تبریز ، اره فلکه نمونه درخشان تبریز نمونه هایی ار اره فلکه ایرانی هستند که در میان نجاران و کارگاه های نجاری به خاطر قیمت و کارایی معروف شده اند.