پانل بر از جمله ماشین آلات MDF است که در برش صفحات کابینتی باعث دقت و سرعت بسیار می شود. از این رو برای کارگاه های نجاری و خدماتی بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.