تیغ رنده نجاری مخصوص دستگاه های سه کاره و چهار کاره و دستگاه های دو کاره و گندگی است. جنسش از آلیاژ آهن است و قابلیت تیز شوندگی چند باره دارد. برای مصارف کارگاهی بیشتر به کار می رود.