• فرز نجاری مهرنیا
  تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • برند : مهرنیا mehrnia
  • عرض میزکار : 100 cm
  • برق مصرفی : سه فاز
  • طول میز کار : 100 cm
  • قدرت موتور : 7.5 اسب
  بیشتر +
 • اره فلکه مهرنیا
  تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • برند : مهرنیا mehrnia
  • قطر فلکه : 1000 میلی متر
  • ابعاد میز کار : 100 × 100 سانتی متر
  • تغییز زاویه میز کار : ندارد
  • حداکثر ارتفاع برش : 50 سانتی متر
  • حداکثر عرض برش : 85 سانتی متر
  • طول تیغه اره فلکه : 720 سانتی متر
  • عرض تیغه اره فلکه : 1.5 تا 5 سانتی متر
  • سرعت اره نواری : 550 دور در دقیقه
  • قدرت موتور : 15 اسب
  • برق مصرفی : سه فاز
  • ابعاد دستگاه : 300 × 100 × 150 سانتی متر
  • وزن دستگاه : 950 کیلوگرم
  بیشتر +
 • اره فلکه مهرنیا
  تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • برند : مهرنیا mehrnia
  • قطر فلکه : 800 میلی متر
  • عرض میزکار : 80 cm
  • طول میز کار : 80 cm
  • قدرت موتور : 7.5 اسب
  • طول تیغه : 580 cm
  بیشتر +
 • اره فلکه مهرنیا
  تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • برند : مهرنیا mehrnia
  • قطر فلکه : 600 میلی متر
  • قدرت موتور : 4 اسب
  • ابعاد میز کار : 60 × 80 سانتی متر
  • تغییز زاویه میز کار : ندارد
  • حداکثر ارتفاع برش : 38 سانتی متر
  • حداکثر عرض برش : 55 سانتی متر
  • سرعت اره نواری : 760 دور در دقیقه
  • طول تیغه اره فلکه : 480 سانتی متر
  • عرض تیغه اره فلکه : 1.5 تا 3 سانتی متر
  • برق مصرفی : سه فاز
  • ابعاد دستگاه : 134 × 70 × 205 سانتی متر
  • وزن دستگاه : 350 کیلوگرم
  بیشتر +
 • اره فلکه مهرنیا
  تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • برند : مهرنیا mehrnia
  • قطر فلکه : 600 میلی متر
  • قدرت موتور : 3 اسب
  • ابعاد میز کار : 60 × 80 سانتی متر
  • تغییز زاویه میز کار : ندارد
  • حداکثر ارتفاع برش : 38 سانتی متر
  • حداکثر عرض برش : 55 سانتی متر
  • سرعت اره نواری : 760 دور در دقیقه
  • طول تیغه اره فلکه : 480 سانتی متر
  • عرض تیغه اره فلکه : 1.5 تا 3 سانتی متر
  • برق مصرفی : تک فاز
  • ابعاد دستگاه : 134 × 70 × 205 سانتی متر
  • وزن دستگاه : 350 کیلوگرم
  بیشتر +