نجاری

درودگری یا نجاری  یکی از زیر شاخه های صنایع چوب است. هنر کار با چوب را در اصطلاح نجاری می گویند. نجاری هنری برای برش و کار روی چوب و ساخت سازه با استفاده از سایز های مختلف چوبی مانند الوار و تخته است. نجاری از قدیمی ترین حرفه هایی که بشر داشته است و تا امروز هم ادامه دارد.  ریشه واژه لاتین نجاری (Carpentry) به فرانسه قدیم بر می گردد و از واژه charpentier به معنای کالسکه ساز مشتق شده است. درودگر یا نجار به فردی گفته می شود که به ساخت انواع مصنوعات چوبی می پردازد.

با گسترش ابزارها و پی بردن به اهمیت حرفه ی نجاری، محصولاتی همچون قایق، مبلمان ، سازه های چوبی برای زندگی ساخته شد. این نقش پررنگ درودگری در تمدن بشر بود. قدمت مبلمان سازی در نقاشی هایی که دیده شده ، به ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در مصر باستان بر می گردد.

همچنین ساخت تابوت های چوبی ، عصا ، ماسک های زیبا با کندکاری روی چوب هم در میان این اشیای باستانی کشف شده ، دیده می شود. مصریان به خاطر رود نیل و کشتی رانی که داشتند، از صنعت نجاری بسیار بهره گرفتند. آنها با چوب های اقاقیا، چنار،آبنوس و گز ، مبلمان و مصنوعات چوبی می ساختند.

نجاری
همه ی ماشین آلات نجاری
X