ابزار نجاری

برای راه اندازی یک کارگاه نجاری حتی در ابتدایی ترین نوع آن نیاز به ابزار های فراوانی است. از ابزار های ریز مانند پیچ و میخ گرفته تا اره فلکه و به چسبان و cnc  های چند کله.

بستگی به نوع کاری است که شما انجام می دهید. با توجه به کار خدماتی و محصول تولیدی نوع و کیفیت دستگاه ها و تنوع آنها تغییر می کند.

ابزار نجاری می تواند شامل همه چیز در کار نجاری شود. حتی در بعضی مواقع مواد اولیه را هم نوعی ابزار نجاری از نوع مصرفی است.

ابزار نجاری
ابزار آلات نجاری
X